Контакти Карта сайту

Новини

 

Опубліковано монографію, присвячену 80-річчю академіка Івана Васильовича Сергієнка

 

У першому кварталі 2018 року у видавництві Springer вийшла монографія «Optimization Methods and Applications» (ISBN 978-3-319-68639-4, ISBN 978-3-319-68640-0 (eBook)), присвячена 80-річчю знаного вітчизняного вченого в галузі кібернетики, інформатики й обчислювальної техніки, директора Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України академіка Івана Васильовича Сергієнка. Спочатку було видано електронний варіант цієї монографії, а пізніше – паперовий, з яким можна ознайомитися, зокрема, в бібліотеці Інституту.

 


 

Ідея видання монографії належить групі вчених Університету Флориди та Техаського A&M університету. Українські й зарубіжні колеги підтримали цю пропозицію. В Ужгородському національному університеті відбулася міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», приурочена до згаданої ювілейної дати. Подібні заходи проводились американськими вченими в галузі інформатики та комп’ютерних технологій. У підсумку було відібрано найкращі наукові праці для публікування у книзі.

 

Слід зауважити, що Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України є широко відомим як у нашій державі, так і за її межами науковим центром з розроблення фундаментальних і прикладних проблем інформатики й обчислювальної техніки, впровадження методів та засобів інформатики у різні сфери людської діяльності. В Інституті гідно продовжують і розвивають справу його засновника академіка В.М. Глушкова.

 

В опублікованій книзі висвітлено вагомі наукові здобутки вчених Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, інших наукових установ Києва, Харкова, Луцька, Ужгорода, а також наукових центрів США, Австралії, Канади, Сербії, Нідерландів, Португалії, Греції, Швеції тощо, з якими вчені Інституту підтримують тісні наукові зв’язки.

 

Чимало місця в монографії відведено методам оптимізації (зокрема дискретної, комбінаторної, недиференційовної, стохастичної, нелінійної) – важливому напряму досліджень Інституту, пов’язаному зі створенням наукового фундаменту в галузі побудови комп’ютерних технологій.

 

Здійснені в Інституті дослідження з розроблення й удосконалення методів дискретного програмування для задач трансобчислювальної складності, створення ефективних підходів для прискорення процесу їхнього розв’язання та відповідних програмних засобів посідають передові позиції в галузі дискретної оптимізації. 

 

Багато уваги приділено теоретичному дослідженню моделей, властивостей і методів розв’язання різних класів оптимізаційних задач. Розглянуто питання прискореного моделювання високонадійних мереж, оптимізації передачі даних у різних радіомережах, штучного керування для нелінійних розподілених систем, деякі аспекти теорії масового обслуговування, розпізнавання образів, отримання фундаментальних співвідношень і правил симетрії в запису генетичної інформації у ДНК та ін.

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні